Quy trình thiết kế web!

Làm việc theo đúng quy trình sẽ tạo ra sự dẽ dàng cho cả người làm và nhà thiết kế . Tạo nên sự chuyên nghiệp và dễ dàng quản lý tiến trình của công việc .

1

Tư vấn và lấy yêu cầu của khách hàng

Khách hàng đưa ra những yêu cầu và mong muốn của mình và Lazaweb có trách nhiệm phân tích và tư vấn cho khách hàng những gói giải pháp tối ưu nhất (1).