SSD Hosting

SSD Hosting là dịch vụ Web Hosting chuyên nghiệp chất lượng cao dành cho website Doanh nghiệp và các website thương mại điện tử. Server đặt tại Việt Nam (Viettel DC) với đường truyền tốc độ cao.

sự ổn định

Số lượng hosting trên server được giới hạn để đảm bảo tốc độ và sự ổn định.

công nghệ SSD Raid 10

Server Sử dụng công nghệ SSD Raid 10 để có tốc độ cao nhất.

hosting chuyên nghiệp

Dành cho website Doanh nghiệp và các website thương mại điện tử.

vi xử lý tốc độ cao

Server IBM/DELL/CISCO/INTEL 2 CPU Intel Xeon Quad Core công nghệ siêu phân luồng với 16 Core.

Các đặc tính của SSD Hosting Lazaweb

quản trị dễ dàng

Quản trị tài khoản thông qua Control Directadmin với hệ điều hành được cài đặt sẵn.

nhiều lựa chọn

Có nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhu cầu hoạt động của website.

phù hợp với website PHP/MYSQL

Hoạt động tốt cho các website PHP/MYSQL.

bảo mật

Backup liên tục hàng tuần.

Bảng giá SSD Hosting Linux Server Việt Nam

Free

 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: 1 GB
 • Sub-domain: 1
 • Email: 1
 • FTP: unlimited
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: 3

0 VNĐ/tháng

Đặt Mua

Sinh Viên

 • Dung lượng: 300 MB
 • Băng thông: unlimited
 • Sub-domain: 10
 • Email: 10
 • FTP: unlimited
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: 3

31.000 VNĐ/tháng

Đặt Mua

Cá Nhân

 • Dung lượng: 750 MB
 • Băng thông: unlimited
 • Sub-domain: unlimited
 • Email: unlimited
 • FTP: unlimited
 • Database: 1
 • Addon domain: 0
 • Park domain: unlimited

65.000 VNĐ/tháng

Đặt Mua

Cá Nhân++

 • Dung lượng: 1.5 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Sub-domain: unlimited
 • Email: unlimited
 • FTP: unlimited
 • Database: 2
 • Addon domain: 0
 • Park domain: unlimited

100.000 VNĐ/tháng

Đặt Mua

Bán Chuyên Nghiệp

 • Dung lượng: 2 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Sub-domain: unlimited
 • Email: unlimited
 • FTP: unlimited
 • Database: 3
 • Addon domain: 1
 • Park domain: unlimited

140.000 VNĐ/tháng

Đặt Mua

Chuyên Nghiệp

 • Dung lượng: 3 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Sub-domain: unlimited
 • Email: unlimited
 • FTP: unlimited
 • Database: 5
 • Addon domain: 2
 • Park domain: unlimited

200.000 VNĐ/tháng

Đặt Mua

Doanh Nghiệp

 • Dung lượng: 7 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Sub-domain: unlimited
 • Email: unlimited
 • FTP: unlimited
 • Database: 10
 • Addon domain: 3
 • Park domain: unlimited

350.000 VNĐ/tháng

Đặt Mua

Thương Mại Điện Tử

 • Dung lượng: 10 GB
 • Băng thông: unlimited
 • Sub-domain: unlimited
 • Email: unlimited
 • FTP: unlimited
 • Database: 15
 • Addon domain: 5
 • Park domain: unlimited

550.000 VNĐ/tháng

Đặt Mua