Cài đặt trên một máy chủ độc lập, sử dụng một IP riêng đảm bảo độ tin cậy cho email.

Có giao diện dành cho thiết bị di động và chứng thực SPF/ Domainkeys/ DKIM tăng độ tin cậy cho email.

Dung lượng lưu trữ vượt trội (100 GB) Có thể gia tăng thêm

Các đặc tính của mail server

Cho phép cài đặt nhiều tên miền riêng (Domain Addon).

Không giới hạn số lượng người dùng (Email account).

Được cài đặt chứng thực SSL tăng độ bảo mật cho email.

Hỗ trợ quản trị dịch vụ 24/7.

Bảng giá Mail Server Việt Nam

Mail Economy #1

 • Dung lượng 5 GB
 • Địa chỉ Email: 5
 • Email Forwarder: 5
 • Mail list 1
 • Parked Domains 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 50.000 đ
đặt mua

Mail Economy #2

 • Dung lượng 10 GB
 • Địa chỉ Email: 20
 • Email Forwarder: 20
 • Mail list 2
 • Parked Domains 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 100.000 đ
đặt mua

Mail Server #1

 • Dung lượng 20 GB
 • Địa chỉ Email: 50
 • Email Forwarder: 50
 • Mail list 3
 • Parked Domains 0
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 180.000 đ
đặt mua

Mail Server #2

 • Dung lượng 50 GB
 • Địa chỉ Email: 100
 • Email Forwarder: 100
 • Mail list 10
 • Parked Domains 2
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 300.000 đ
đặt mua

Mail Server #3

 • Dung lượng 100 GB
 • Địa chỉ Email: 200
 • Email Forwarder: 200
 • Mail list 15
 • Parked Domains 3
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 450.000 đ
đặt mua

Mail Server #4

 • Dung lượng 190 GB
 • Địa chỉ Email: 300
 • Email Forwarder: 300
 • Mail list 20
 • Parked Domains 5
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 600.000 đ
đặt mua

Mail Server #5

 • Dung lượng 220 GB
 • Địa chỉ Email: 499
 • Email Forwarder: 499
 • Mail list 40
 • Parked Domains 7
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 750.000 đ
đặt mua

Mail Server #6

 • Dung lượng 300 GB
 • Địa chỉ Email: 600
 • Email Forwarder: 600
 • Mail list 60
 • Parked Domains 12
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys
 • Backup SMTP
 • Thanh toán 1 tháng 1000.000 đ
đặt mua